Możliwość komentowania Wycena firm – jakie są często spotykane metody została wyłączona

Wycena firm – jakie są często używane metody

Jakie są najczęściej spotykane sposoby wyceny spółek
Zmiany własności firm to powszechnie spotykana praktyka w obrocie gospodarczym. Tego typu transakcje są na porządku dziennym, a jedną z najważniejszych spraw w ich przypadku jest ustalenie odpowiedniej ceny. Takiej, która odpowiadać będzie zarówno sprzedającemu jak i kupującemu. Przy wielu firmach ustalenie ich wartości jest dużo trudniejsze niż na przykład mieszkania czy domu. Składnikami majątku tego typu firm są niejednokrotnie budynki, obiekty, grunty, pojazdy, maszyny czy urządzenia. Lecz również dobra niematerialne, to znaczy rozwiązania technologiczne, znaki towarowe czy patenty. O ile pierwsza wymieniona grupa majątku jest dość prosta do wycenienia, to druga już niekoniecznie. Dlatego też istnieje kilka rodzajów wycen, dzięki czemu dobrać będzie można odpowiednią do danej sytuacji. Najczęściej wykorzystywana i najprostsza jest wycena przedsiębiorstw majątkowa. W przypadku niedużych firm, nie posiadających jakiś znaków towarowych czy technologicznych myśli sprawdza się ona bardzo dobrze. Wycenia się wtedy osobno składniki majątku i zobowiązania, i na tej podstawie ustala się wartość końcową. Dość powszechnie także się stosuje techniki dochodowe, jakie w zupełnie inny sposób podchodzą do tego tematu. Według wielu specjalistów to właśnie one są w stanie najdokładniej oszacować realną wartość, ponieważ skupiają się przede wszystkim na przepływie środków finansowych. Jeśli na rynku działają podobne biznesy jeśli chodzi o branżę i wielkość, to można się też pokusić o wykonanie porównawczej wyceny.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.